fbpx

Potřebujete právní pomoc? Obáváte se, že vstoupíte do advokátní kanceláře a advokát začne účtovat od první minuty, bude na Vás mluvit učeně, leč nesrozumitelně, nabídne Vám pro něj nejziskovější řešení?
V mé advokátní kanceláři tomu tak NENÍ!

Moje zásady a cíle:

 • lidský přístup, srozumitelná komunikace
 • šetření Vašich nákladů a času při výběru řešení
 • pečlivost, vysoká odbornost a efektivní řešení
 • vzájemná důvěra a respekt
 • důraz na etiku a čestné jednání
 • důsledné dodržování mlčenlivosti o Vaší věci

S čím Vám pomůžu:

 • právní zastoupení u soudu či jiného orgánu
 • tvorba a kontrola smluv či jiných listin
 • vyjednávání s protistranou
 • právní poradenství v životních situacích
 • právní služby nabízím v českém, anglickém a německém jazyce

Moje specializace:

 • rozvody a péče o děti
  rozvody a rozchody, výživné, střídavá, společná či výlučná péče o děti, neshody rodičů, vypořádání společného jmění manželů, řešení životních situací před svatbou a po rozvodu
 • vymáhání dluhů
  z půjček, nájemného i z jiných smluv
 • prodej a koupě nemovitostí
  sepis smluv rezervačních, kupních, budoucích, úschova peněz
 • nájemní právo
  sepis nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, vymáhání dlužného nájemného, vystěhování a vyklizení nájemce

Jak právní zastoupení probíhá:

 • Napište mi e-mail nebo mi zavolejte
  Pokud nezvedám telefon, zřejmě mám schůzku či jednání. Na e-mail reaguji vždy a snažím se reagovat do druhého dne. Napište mi stručně, jakou životní situaci řešíte, čeho byste rádi dosáhli, jestli máte nějaké časové lhůty.
 • Moje nabídka spolupráce
  V odpovědi na Váš e-mail či telefonát se dozvíte, jestli se mohu případu ujmout, jaká je sazba a jaké kroky budou následovat, jaké dokumenty od Vás budu potřebovat.
 • Plná moc a záloha
  Pokud se na spolupráci dohodneme, pošlu Vám formulář plné moci, který od Vás budu potřebovat podepsat a také fakturu na zálohu na odměnu za právní zastupování. Výše zálohy se odvíjí od charakteru věci, v případě zastupování před soudem si obvykle beru zálohu do výše 3 úkonů právní služby, v případě hodinové odměny pak dle složitosti věci přibližně za 1/3 časového odhadu. V odůvodněných případech zálohu nežádám nebo požaduji zálohu ve snížené výši.
 • Zvolíme strategii
  Vyslechnu, co by mělo být cílem mého právního zastupování. Čeho byste chtěli s mojí pomocí dosáhnout. Poprosím Vás o zaslání potřebných podkladů, ze kterých zjistím, jaké jsou Vaše možnosti a jestli jsou zde nějaké důležité lhůty. Sdělím Vám, jaké jsou varianty řešení a jaká rizika z nich mohou vyplynout a domluvíme se na ideálním řešení pro Vás s ohledem na čas, náklady a efektivnost řešení.
 • Další postup ve věci
  O každé změně stavu Vaší věci Vás budu neprodleně informovat a domluvíme dle potřeby další postup. Po dosažení námi vytyčených bodů či dle časového harmonogramu Vás požádám o uhrazení další zálohy.
 • Skončení věci
  Předám Vám veškeré materiály a originály listin, které mi byly během zastupování doručeny či předány. Společně si shrneme, zda vše proběhlo podle Vašich představ.
 • Vyúčtování odměny
  Při skončení právního zastoupení společně zkontrolujeme evidenci mnou odvedené práce a provedeme vyúčtování Vámi poskytnutých záloh. Pokud se podaří vymoci náhradu nákladů právního zastoupení v plné výši po Vaší protistraně, Vaše zálohy Vám vrátím a mé zastupování pro Vás bylo zdarma. O tento cíl budu maximálně usilovat.

Ceník

Cena se odvíjí od typu právní služby a může být sjednána:

Hodinově

Tato sazba se uplatní zejména u právních porad a stanovisek. Při hodinové sazbě si účtuji odměnu po 15 minutách a to tak, že si eviduji odvedenou práci a konzultace podle skutečně odpracovaného času. Kdykoliv Vám na vyžádání předložím evidenci práce, kterou jsem pro Vás vykonala.

Dle advokátního tarifu

Advokátní tarif je vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů. Moje odměna se dle tohoto tarifu počítá dle hodnoty věci, výše vymáhané pohledávky apod. za jeden úkon právní služby. Jedním úkonem se rozumí např. převzetí zastoupení, sepsání upomínky, žaloby, odvolání, zastoupení u soudu apod. K výpočtu existují na internetu kalkulačky. Takto stanovená odměna se uplatní zejména při vymáhání dluhu a také kdykoliv se nedohodneme jinak.

Jinak

Dbám na to, aby Vám cena mých služeb nebránila možnosti uplatňovat Vaše práva. Proto se snažím poskytovat právní služby za dostupné ceny, ale také tak, aby cena mých služeb byla přiměřená časové a odborné náročnosti konkrétního případu. Lze se dohodnout také např. na celkové ceně za právní službu (tzv. úkonová odměna). Pokud potřebujete právní poradenství častěji či pravidelně, je možné se domluvit na měsíční paušální odměně. Výhodou je nižší sazba. V rámci dohodnutého rozsahu pak máte možnost mne požádat o advokátní služby a neplatíte nic navíc.

Co o mně říkají klienti?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
"Paní doktorka je milá a ochotná, pracuje rychle a efektivně. Vždy jsem se mohla spolehnout, že její slovo platí - na rozdíl od mého předchozího právníka. Provedla mne rozvodovým řízením, připravila dohody a byla podporou u rozvodového stání. Elektronická komunikace byla samozřejmostí. Domluva na odměně férová, mohu paní doktorku jen doporučit."
Jana Šaffková
"Paní advokátka Burkertová pro nás vytvořila smlouvy pro rozvodové řízení. Velmi obdivuji její cit pro detail a odvahu přesvědčit všechny zúčastněné strany k vzájemně vyhovujícímu řešení."
Spokojená rozvedená rodina P.
"Eva has been my attorney since 2014 when I left my previous attorney unhappily. She represented me in my family matter and we got the results I wanted whether it was shared custody, alimony, or a disagreement between me and the mother of my children. I especially appreciated that she answered my questions quickly and clearly, we communicated in English, she always explained everything thoroughly, and she was very kind and helpful. Her work was always precise and professional. Eva has also helped me with buying and selling property (she prepared all the documentation) and I have benefited from several consultations in other areas as well. I can only recommend her."
Giovanni Andrea AdragnaIT consultant
"Právní služby JUDr. Evy Burkertové využívám dlouhodobě (od roku 2012) při řešení různých potřeb právního charakteru. Zejména pak v oblasti smluvních vztahů, a to od jejich přípravy, uzavření – vzniku, v průběhu a někdy (bohužel) i při předčasném ukončení v případech neplnění závazků ze strany smluvního partnera. Jejího zastoupení jsem využíval v pozici strany žalující, ale i žalované. Vždy jsem si velice cenil především reálného zhodnocení konkrétní situace a možností jejího řešení, přičemž konečný výsledek všech absolvovaných sporů byl vždy očekávaný. Komunikace probíhá zpravidla elektronicky, ale v případě potřeby nebyl nikdy problém dohodnout osobní setkání. Samozřejmostí je profesionální přístup a precizní příprava. Dlouho jsem hledal v paměti počátky vzájemné spolupráce. Naproti tomu bez přemýšlení a s jistotou vím, že nemám potřebu hledat jiného spolupracovníka v oblasti právních služeb."
J. Š.
"Oslovila jsem paní advokátku s prosbou o pomoc s vymožením pohledávky, kterou vůči mě měl můj bývalý přítel. Profesionální jednání, vstřícnost, perfektní komunikace a podpora po celou dobu řešení mého případu byly pro paní JUDr. Burkertovou samozřejmostí. Ačkoliv k úhradě došlo až v rámci exekučního řízení, paní advokátka se mému případu průběžně věnovala, a dávala mi naději, že se mi má pohledávka vrátí. Doufám, že se již nikdy do podobné životní situace nedostanu, ale pokud ano, opět bych se bez váhání obrátila na paní JUDr. Burkertovou."
Bc. Olga Baštýřová, Praha
"Služby paní advokátky Burkertové jsme využili při prodeji našeho bytu. Paní advokátka připravila všechny smlouvy, zajistila úschovu peněz, podpis smluv, připravila i návrh na vklad do katastru. Nemuseli jsme se skoro o nic starat a měli jistotu, že vše je právně v pořádku. Komunikace s paní advokátkou byla vždy rychlá a příjemná."
J. S., Praha

Kontaktujte mě

Potřebujete-li pomoct či poradit s Vaší životní situací, kontaktuje mne zde:

+420 777 814 469