fbpx

Potřebujete právní pomoc? Obáváte se, že vstoupíte do advokátní kanceláře a advokát začne účtovat od první minuty, bude na Vás mluvit učeně, leč nesrozumitelně, nabídne Vám pro něj nejziskovější řešení?
V mé advokátní kanceláři tomu tak NENÍ!

Moje zásady a cíle:

 • zastupování za sníženou odměnu či bez složení zálohy v odůvodněných případech
 • lidský přístup, srozumitelná komunikace
 • šetření Vašich nákladů a času při výběru řešení
 • pečlivost, vysoká odbornost a efektivní řešení
 • vzájemná důvěra a respekt
 • důraz na etiku a čestné jednání
 • důsledné dodržování mlčenlivosti o Vaší věci

S čím Vám pomůžu:

 • právní zastoupení u soudu či jiného orgánu
 • tvorba a kontrola smluv či jiných listin
 • vyjednávání s protistranou
 • právní poradenství v životních situacích
 • úschovy peněz a listin
 • ověřování podpisu
 • právní služby nabízím v českém, anglickém a německém jazyce

Moje specializace:

 • rozvody a péče o děti
  rozvody a rozchody, výživné, střídavá, společná či výlučná péče o děti, neshody rodičů, vypořádání společného jmění manželů, řešení životních situací před svatbou a po rozvodu
 • náhradní mateřství
  právní poradenství pro páry, které chtějí mít dítě prostřednictvím náhradní matky, i pro náhradní matky, které chtějí porodit miminko pro neplodný pár
 • vymáhání dluhů
  z půjček, nájemného i z jiných smluv
 • prodej a koupě nemovitostí
  sepis smluv rezervačních, kupních, budoucích, úschova peněz
 • nájemní právo
  sepis nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, vymáhání dlužného nájemného, vystěhování a vyklizení nájemce
 • pracovní právo
  neplatnost výpovědi, zpracování pracovněprávních dokumentů, právní stanoviska

Jak právní zastoupení probíhá:

 • Napište mi e-mail nebo mi zavolejte
  Pokud nezvedám telefon, zřejmě mám schůzku či jednání. Na e-mail reaguji vždy a snažím se reagovat do druhého dne. Napište mi stručně, jakou životní situaci řešíte, čeho byste rádi dosáhli, jestli máte nějaké časové lhůty.
 • Moje nabídka spolupráce
  V odpovědi na Váš e-mail či telefonát se dozvíte, jestli se mohu případu ujmout, jaká je sazba a jaké kroky budou následovat, jaké dokumenty od Vás budu potřebovat.
 • Plná moc a záloha
  Pokud se na spolupráci dohodneme, pošlu Vám formulář plné moci, který od Vás budu potřebovat podepsat a také fakturu na zálohu na odměnu za právní zastupování. Výše zálohy se odvíjí od charakteru věci, v případě zastupování před soudem si obvykle beru zálohu do výše 3 úkonů právní služby, v případě hodinové odměny pak dle složitosti věci přibližně za 1/3 časového odhadu. V odůvodněných případech zálohu nežádám nebo požaduji zálohu ve snížené výši.
 • Zvolíme strategii
  Vyslechnu, co by mělo být cílem mého právního zastupování. Čeho byste chtěli s mojí pomocí dosáhnout. Poprosím Vás o zaslání potřebných podkladů, ze kterých zjistím, jaké jsou Vaše možnosti a jestli jsou zde nějaké důležité lhůty. Sdělím Vám, jaké jsou varianty řešení a jaká rizika z nich mohou vyplynout a domluvíme se na ideálním řešení pro Vás s ohledem na čas, náklady a efektivnost řešení.
 • Další postup ve věci
  O každé změně stavu Vaší věci Vás budu neprodleně informovat a domluvíme dle potřeby další postup. Po dosažení námi vytyčených bodů či dle časového harmonogramu Vás požádám o uhrazení další zálohy.
 • Skončení věci
  Předám Vám veškeré materiály a originály listin, které mi byly během zastupování doručeny či předány. Společně si shrneme, zda vše proběhlo podle Vašich představ.
 • Vyúčtování odměny
  Při skončení právního zastoupení společně zkontrolujeme evidenci mnou odvedené práce a provedeme vyúčtování Vámi poskytnutých záloh. Pokud se podaří vymoci náhradu nákladů právního zastoupení v plné výši po Vaší protistraně, Vaše zálohy Vám vrátím a mé zastupování pro Vás bylo zdarma. O tento cíl budu maximálně usilovat.

Ceník

Cena se odvíjí od typu právní služby a může být sjednána:

Hodinově

Tato sazba se uplatní zejména u právních porad a stanovisek. Při hodinové sazbě si účtuji odměnu po 15 minutách a to tak, že si eviduji odvedenou práci a konzultace podle skutečně odpracovaného času. Kdykoliv Vám na vyžádání předložím evidenci práce, kterou jsem pro Vás vykonala.

Dle advokátního tarifu

Advokátní tarif je vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů. Moje odměna se dle tohoto tarifu počítá dle hodnoty věci, výše vymáhané pohledávky, výše trestní sazby apod. za jeden úkon právní služby. Jedním úkonem se rozumí např. převzetí zastoupení, sepsání upomínky, žaloby, odvolání, zastoupení u soudu apod. K výpočtu existuje na internetu spousta kalkulaček. Takto stanovená odměna se uplatní zejména při vymáhání dluhu a také kdykoliv se nedohodneme jinak.

Jinak

Dbám na to, aby Vám cena mých služeb nebránila možnosti uplatňovat Vaše práva. Proto se snažím poskytovat právní služby za dostupné ceny, ale také tak, aby cena mých služeb byla přiměřená časové a odborné náročnosti konkrétního případu. Lze se dohodnout také např. na celkové ceně za právní službu (tzv. úkonová odměna). Pokud potřebujete právní poradenství častěji či pravidelně, je možné se domluvit na měsíční paušální odměně. Výhodou je nižší sazba. V rámci dohodnutého rozsahu pak máte možnost mne požádat o advokátní služby a neplatíte nic navíc.

Kontaktujte mě

Potřebujete-li pomoct či poradit s Vaší životní situací, kontaktuje mne zde:

+420 777 814 469